Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Kvietimas ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams

Kviečiame ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvus į susirinkimą "Tradicijos, naujovės ir naujienos", kuris vyks rugpjūčio 30 dieną, 16.00 val. Ilgakiemio darželyje.

Ilgakiemio mokykla-darželis

2018 m.

Ką augina auklėtoja?

Birželio 19 dieną stovyklautojai "Lašeliukai" (3-ioji ikimokyklinio ugdymo grupė) iškeliavo pasisvečiuoti pas savo auklėtoją A. Sinkevičienę. Įdomu, kokie augalai auga jos gėlyne, kokie darže, ar auklėtoja nepamiršta jais pasirūpinti, ar nepagaili  vandenėlio, kurio niekaip nesulaukiame iš dangaus. 

Read more: Ką augina auklėtoja?

Pamokos bė kėdžių

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras visose Kauno rajono pradinio ugdymo įstaigose pristato iniciatyvą "Pamokos be kėdžių", kurios metu mokiniai dalį pamokos praleis ne sėdėdami ant kėdės, o ant gimnastikos kamuolio.

Read more: Pamokos bė kėdžių

Svečiuose pas indėnus

Šių metų birželio 14 dieną Ilgakiemio mokyklos-darželio ikimokyklinukams buvo ypatinga! Dviejų grupių vaikai su auklėtojomis ir auklėtojų padėjėjomis iškeliavo pakeliauti po Ilgakiemio kaimą ir aptiko indėnų vigvamą!

Read more: Svečiuose pas indėnus

Tęsiame keliones

Vaikų Gynimo dienos proga, birželio 4 dieną, Ilgakiemio mokyklos-darželio dviejų ikimokyklinio ugdymo grupių ir vienos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai vyko į pažintinę-edukacinę kelionę prie Kauno pilies.

Read more: Tęsiame keliones

Vasaros stovykla "Draugystė veža"

2018 m. birželio 4 - 8 ir birželio 11 - 15 dienomis Ilgakiemio mokykloje-darželyje buvo įgyvendinama vaikų vasaros poilsio programa "Draugystė veža", finansuojama Kauno rajono savivaldybės administracijos. Stovykloje dalyvavo 25 pradinių klasių mokiniai. Pavyko įgyvendinti iškeltą tikslą ir uždavinius - veikla buvo turininga, aktyvi, plėtojanti vaikų pažintinius, kūrybinius, bendradarbiavimo gebėjimus.

Read more: Vasaros stovykla "Draugystė veža"