Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Konferencija Lapių pagrindinėje mokykloje

Kovo 5 dieną Kauno r. Lapių pagrindinėje mokykloje vyko Kauno r. 3-4 klasių mokinių konferencija "Kauno rajono miesteliai", skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.

Ilgakiemio mokyklos-darželio mokinės Vita Panasenkaitė (3 kl.) ir Viktorija Levanauskaitė (4 kl.) pristatė pranešimą apie Ilgakiemio mokyklą "Ilgakiemio mokykla-darželis. Dabar ir prieš 100 metų".

Mokines paruošė mokytoja metodininkė Rasa Gelažauskienė ir vyresnioji mokytoja Rima Budreckienė.

2020-03-05