Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Kaziuko mugė 2020

 - Ei, iš pašalių visi

Ir apsiavę, ir basi...

Kai išgirsit smagią dainą,

Tuoj visi į mugę einat!

Čia pėsti, raiti, važiuoti

Kviečiami pasisvečiuoti! 

Kovo 4 dieną Ilgakiemio mokykloje-darželyje vyko tradicinė Kaziuko mugės šventė. Akys raibo nuo gausybės rankdarbių, kepinių ir kitokių prekių. Kas pirko, kas pardavinėjo, kas  tarpusavyje mainėsi, o kas barškino pinigines ir klausinėjo kainų. 

2020-03-04