Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Blynų šventė 2020

Žiemos nėra ir nebuvo, lašininis miega, kanapinis darbuojasi laukuose ir daržuose, todėl pasipuošę kaukėmis dainavome, šokome, žaidėme žaidimus, galinėjomės su draugais ir skaniai valgėme blynus. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dalia ir muzikos mokytoja Jūratė 

2020-02-25