Slieko projektas

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė laimėjo tarptautinį ERASMUS + projektą labai intriguojančiu pavadinimu: "Slieko projektas. Viena žemė, vienas pasaulis. Tvarumo ugdymo pokyčiai ikimokykliniame amžiuje".

Sveikatiada


Ilgakiemio mokyklos-darželis prisijungia prie Sveikatiados projekto.

Misija

Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, orientuodamasi į kiekvieno vaiko individualumo, kūrybiškumo, sumanumo, pilietiškumo ir mokėjimo mokytis visą gyvenimą ugdymą, ruošiant gyvenimo sėkmei ir iššūkiams.
Ilgakiemio mokykla – darželis

Sveikiname su Vasario 16-ąja!

Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė sveikina visus su Vasario 16-ąja - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

Mažieji ugdytiniai ir jų mokytojos surengė kūrybinių darbų parodą "Dovana Lietuvai". Pradinių klasių mokiniai gamino Lietuvos trispalves, kurias dovanojo kaimo bendruomenei. 

2020-02-14